ખાનગી ક્ષેત્રની ICICI બેંક બાદ હવે HDFC બેંકે પોતાના કરોડો ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર આપ્યા છે. ICICIએ ગયા દિવસે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટના દરમાં વધારો કર્યો હતો. હવે HDFC બેંકે રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) પર વ્યાજ વધાર્યું છે. બેંકે 17 મે, 2022થી વધેલા દરને લાગુ કરી દીધો છે.

6 મહિનાના રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) પર 3.50% વ્યાજ

ખાનગી ક્ષેત્રની સૌથી મોટી બેંક દ્વારા કરવામાં આવેલ આ ફેરફાર 27 મહિનાથી 120 મહિના સુધીના RDs પર લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. બેંક 6 મહિના માટે RD પર 3.50% વ્યાજ ચૂકવવાનું ચાલુ રાખશે. બેંક દ્વારા 27 મહિનાથી 36 મહિનામાં પાકતી RD પર વ્યાજ દર 5.20%થી વધારીને 5.40% કરવામાં આવ્યો છે. તે જ સમયે, 39થી 60 મહિનામાં પાકતી RDs પર વ્યાજ દર 5.45%થી વધારીને 5.60% કરવામાં આવ્યો છે. રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) પર 90થી 120 મહિના માટે વ્યાજ દર પહેલા 5.60% હતો પરંતુ હવે તેને 15 બેસિસ પોઈન્ટ વધારીને 5.75% કરવામાં આવ્યો છે.

0.25 ટકા વધારાનું પ્રીમિયમ

વરિષ્ઠ નાગરિકોને બેંક તરફથી 6 મહિનાથી 60 મહિના સુધી RD પર 0.50% વધારાનું પ્રીમિયમ મળવાનું ચાલુ રહેશે. 5થી 10 વર્ષની મુદતની રિકરિંગ ડિપોઝિટ પર, વરિષ્ઠ નાગરિકોને 30 સપ્ટેમ્બર, 2022 સુધી 0.50%ના પ્રીમિયમ ઉપરાંત 0.25% વધારાનું પ્રીમિયમ મળશે. તે વિશેષ થાપણ હેઠળ છે.

વરિષ્ઠ નાગરિકોને વધુ એક રાહત

HDFC બેંકની વેબસાઈટ પર આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, વરિષ્ઠ નાગરિકોને 0.25% વધારાનું પ્રીમિયમ આપવામાં આવશે. આ લાભ એવા લોકોને મળશે જેઓ 5 વર્ષ માટે 5 કરોડથી ઓછીની FD બુક કરાવવા માગે છે. આ ઑફર વરિષ્ઠ નાગરિકો દ્વારા બુક કરવામાં આવેલી નવી એફડી સિવાય રિન્યુઅલ પર લાગુ થશે.

અગાઉ ICICI બેંકે રૂ. 2 કરોડથી ઓછીની FD પર વ્યાજ દરમાં ફેરફાર કર્યો હતો. બેંક દ્વારા 290 દિવસથી 10 વર્ષ સુધીની FD પરના વ્યાજમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here