અમદાવાદમાં કોરોના કેસોમાં એકાએક વધારો થયા બાદ તંત્ર ફરી હરકતમાં આવ્યો

0

(અબરાર એહમદ અલ્વી)

અમદાવાદ,

અમદાવાદમાં કોરોના કેસોમાં એકાએક વધારો થયા બાદ તંત્ર ફરી હરકતમાં આવ્યો છે. તંત્ર દ્વારા ફરી કોરોના ટેસ્ટીગ ટેન્ટ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. કોરોના કેસોમાં ઉછાળો આવતાં અમદાવાદમાં ફરીથી લાગ્યા કોરોના ટેસ્ટીગ ટેન્ટ પાલડી એન આઇ ડી વિસ્તારમાં ટેસ્ટીગ ટેન્ટ તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ઊભા કરાયા છે. નોંધનીય છે કે રાજ્યમાં કોરોનાના કેસોમાં છેલ્લા એક અઠવડિયાથી વધારો જોવા મળી રહ્યો છે જેના પગલે તંત્ર દોડતુ થયું છે. દીવાળીમાં આપવામાં આવેલી છુટ અને બેદરકારી ભારે પડી શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here